Χρήστος Μπαρλιάς – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ / Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας ΑΕΣ ΑΕ

Χρήστος Μπαρλιάς - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ / Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας ΑΕΣ ΑΕ