ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται Ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,2 εκατ. πελάτες μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου περίπου 570 καταστημάτων και 2,0 χιλ. ΑΤΜ, καθώς και μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας ψηφιακής τραπεζικής winbank.

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €55,8 δισ., τα δάνεια μετά από προβλέψεις στα €38,7 δισ. και οι καταθέσεις στα €41,9 δισ., στις 30 Ιουνίου 2018.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων με μερίδιο αγοράς 32%. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς θεωρώντας ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας, έχει σημαντική παρουσία στην Αγροτική Τραπεζική, αναπτύσσοντας δράσεις και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του εν λόγω τομέα. Με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των αγροτών, των αγροτικών επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχημάτων, ενώ με τις νέες καινοτόμες δράσεις, όπως η Συμβολαιακή Τραπεζική, στηρίζει την αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση, την εμπορία και τις εξαγωγές.

Στόχος της Τράπεζας είναι να συνεχίσει την ενίσχυση της υγιούς αγροτικής επιχειρηματικότητας και την προσφορά καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.piraeusbank.gr/el/agrotes

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγρο-διατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.tuvaustriahellas.gr/

ΧΟΡΗΓΟΙ

Η ΜΕΒΓΑΛ ιδρύθηκε το 1950 και είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία γάλακτος στη Βόρεια Ελλάδα. Η έδρα της βρίσκεται στην καρδιά της Μακεδονίας, όπου συγκεντρώνεται το 70% της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, και καθημερινά εισκομίζει πρώτη ύλη από 500 φάρμες της ευρύτερης περιοχής, στηρίζοντας την ελληνική κτηνοτροφία.

Είναι μια ελληνική οικογενειακή εταιρεία που απασχολεί 630 εργαζόμενους και διανέμει τα προϊόντα της σε χιλιάδες σημεία πώλησης στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η αναγνώριση της ΜΕΒΓΑΛ εντός και εκτός συνόρων οφείλεται στο γεγονός ότι παράγει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και γεύσης, ενώ είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα της πρώτης ύλης, τη γνησιότητα των προϊόντων της και την υγιεινή των παραγωγικών της διαδικασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.mevgal.gr/frontend/index.php

Η εταιρεία COSMOCERT προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς:

– Βιολογικών Προϊόντων,
– Συστημάτων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GLOBAL.G.A.P.),
– Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Πρότυπα ISO),
– Ειδικών προδιαγραφών ποιότητας (VLOG, BIOSUISSE, DEMETER κ.α.)
– Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων και Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών (Προδιαγραφή ”We do local”, Ελληνικό Πρωινό, Boutique Hotels κ.α. ).

Με εφόδια την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη γνώση των στελεχών της και με την αξιοποίηση εργαλείων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η εταιρεία επιδιώκει να αποτελέσει αρωγό σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής προσπάθειας, παρέχοντας άρτιες και αποτελεσματικές λύσεις. Το υψηλό γνωσιακό επίπεδο και η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με το άριστο συνεργατικό κλίμα, καθιστούν την εταιρεία δημιουργική και πρωτοπόρο, ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίες θα έχουν ανταποδοτικό αποτέλεσμα και προστιθέμενη αξία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.cosmocert.gr/gr/

Η πιστοποίηση που προσφέρει προστιθέμενη αξία

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αυξάνεται συνεχώς η απαίτηση για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η πιστοποίηση, δηλαδή ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με αυστηρά διεθνή και ελληνικά πρωτόκολλα, αποτελεί το εμπορικό διαβατήριο για τις απαιτητικές ξένες αγορές, ενώ και οι απαιτήσεις της ελληνική αγοράς και ιδιαίτερα των αλυσίδων λιανεμπορίου γίνονται συνεχώς αυστηρότερες. Η πιστοποίηση λοιπόν αποτελεί μονόδρομο.

Από το 2001, έχουμε αφοσιωθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με πιστοποιήσεις συστημάτων και πρωτοκόλλων. Διαθέτουμε το σύνολο των διαπιστεύσεων – εγκρίσεων στον αγροδιατροφικό τομέα εξασφαλίζοντας στον Έλληνα παραγωγό και στην ελληνική επιχείρηση αναγνωρισιμότητα και προστιθεμένη αξία. Προσφέρουμε υπηρεσίες “one stop service” με συνδυασμένες επιθεωρήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα έχοντας εγκεκριμένους επιθεωρητές και διαπιστεύσεις τόσο στον πρωτογενή παραγωγή όσο και στη μεταποίηση και λιανεμπόριο- χονδρεμπόριο (GLOBALG.A.P., Chain of Custody, GRASP, ΙSO 22000, FSSC, BRC Food, BRC Agents & Brokers, IFS Food, IFS Broker, SMETA-BSCI, Sustainable Fishery ASC & MSC, επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους, AGRO, Βιολογικά Προϊόντα). Με την πολύχρονη πείρα και παρουσία σε χώρες των Βαλκανίων, της Μεσογείου, της Κεντρικής Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής η TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης με την υπευθυνότητα και εγκυρότητα ενός ηγετικού brand διεθνώς.

Το TÜV NORD, η μητρική μας εταιρεία, με παρουσία σε 70 χώρες και με 14.000 άτομα ανθρώπινο δυναμικό, αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της TÜV HELLAS (TÜV NORD), μας έχει αναθέσει ηγετικό ρόλο στον αγροδιατροφικό τομέα στον Όμιλο. Βασικός πυλώνας της πολιτικής μας είναι η εξωστρέφεια και η ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση στο εξωτερικό. Τα διεθνώς αναγνωρίσιμα πιστοποιητικά της TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρουν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.tuv-nord.com/gr/el/home/

INTERAMERICAN: Περισσότερα από 45 χρόνια πρωτοπορίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Η INTERAMERICAN ιδρύθηκε το 1969, είναι εταιρία με περισσότερα από 45 χρόνια ηγετικής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπου δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης.

Ανήκει στον Όμιλο ACHMEA, έναν κορυφαίο διεθνή ασφαλιστικό Όμιλο με έδρα την Ολλανδία. Ο όμιλος ACHMEA, ένας κορυφαίος Ευρωπαϊκός ασφαλιστικός όμιλος, με αμιγώς αγροτικές ρίζες και εμπειρία που ξεπερνάει τα 200 χρόνια. Μέτοχοι του Ομίλου ACHMEA είναι η ACHMEA, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία υγείας της Ολλανδίας και η Rabobank μία από τις καλύτερες και ασφαλέστερες τράπεζες του κόσμου. Το όνομά της είναι ταυτόσημο με την ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας. Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης, στη Ζωή, στην Υγεία, στην προστασία της Περιουσίας, στις υπηρεσίες Βοήθειας και στον τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Διαθέτει σήμερα πάνω από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Έχει δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα προγράμματα υγείας MEDISYSTEM, το σύστημα υγείας bewell, το σύστημα επένδυσης Capital, τις καινοτόμες καλύψεις στο χώρο της Βοηθείας, προγράμματα Αγροτικών κινδύνων κ.λπ. Αποτελεί τη μοναδική ασφαλιστική εταιρία η οποία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας (Aθηναϊκή MEDICLINIC, Medifirst πολυιατρείο), Βοηθείας (οχήματα οδικής βοήθειας, ασθενοφόρα κ.λπ.) και Αυτοκινήτου [CAR POINT – Πρότυπη Μονάδα Αποζημίωσης και Επισκευής Αυτοκινήτου]. Δημιούργησε την Anytime, την 1η Direct ασφάλιση, φέρνοντας μία νέα αντίληψη για την ασφάλιση στην Ελλάδα. Το δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων της είναι εξαιρετικά έμπειρο και καταρτισμένο, ενώ χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθοδολογίες εξυπηρέτησης όπως financial planning, κ.λπ. Η Εταιρία βρίσκεται στην 1η θέση από πλευράς φήμης και αναγνωρισιμότητας τα τελευταία χρόνια (Famous Brands).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.interamerican.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.stihl.gr/

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Σχετικά με τον τομέα Agricultural Solutions της BASF
Ο κόσμος μας, με τον ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα μας να διατηρούμε και να αναπτύσσουμε μία βιώσιμη γεωργία και ένα υγιές περιβάλλον.

Ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, συνεργαζόμενοι με τους αγρότες, τους επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου, τους ειδικούς σε θέματα αντιμετώπισης παρασίτων και άλλους. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων και σε μία ευρεία γκάμα προϊόντων, που περιλαμβάνει σπόρους και γενετικά χαρακτηριστικά, χημική και βιολογική φυτοπροστασία, διαχείριση εδάφους, φυτοϋγεία, αντιμετώπιση παρασίτων και ψηφιακή γεωργία. Με μία ομάδα ειδικών στο εργαστήριο, το χωράφι, τα γραφεία και την παραγωγή, συνδυάζουμε καινοτόμο σκέψη και πρακτική δράση ώστε να παρέχουμε ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη – για τους αγρότες, την κοινωνία και τον πλανήτη. Το 2018, ο τομέας μας κατέγραψε πωλήσεις €6,2 δισεκατομμυρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.basf-agro.gr.

Η AGROLAB RDS – Integrated Laboratory & Consultancy Solutions, είναι μέλος της Redestos – Efthymiadis Agrotechnology Group, ενός ομίλου με πάνω από 80 χρόνια ιστορίας στο χώρο της Γεωργίας και συσσωρευμένης εμπειρίας στην κάλυψη των αναγκών του αγρότη και του καταναλωτή, μέσα από ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών, που αφορούν τoν αγροτικό χώρο, τα τρόφιμα και το περιβάλλον.

Η AGROLAB RDS, είναι διαπιστευμένη και/ή πιστοποιημένη κατά ISO 17025, QS, GAFΤA, CORESTA, ΒΝΝ, FOSFA, GLP, GEP και επίσης αναγνωρισμένη από την Ρωσική Ομοσπονδία. Η παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών διενεργείται σε τέσσερα αυτόνομα εργαστήρια (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο και Λευκωσία), ενώ διατηρεί και θυγατρική στην Βουλγαρία με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς τόσο στην Ελληνική επικράτεια, όσο και στις Βαλκανικές και Μεσογειακές Χώρες.

Ειδικότερα, η AGROLAB RDS διαθέτει:

 • Εργαστήριο Επιμολυντών Τροφίμων
 • Εργαστήριο Διαθρεπτικής Επισήμανσης Τροφίμων
 • Εργαστήριο Περιβάλλοντος
 • Εργαστήριο Οργανοληπτικών Δοκιμών
 • Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτοπροστασίας
 • Εργαστήριο Υπολειμμάτων
 • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 • Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και GMO
 • Εργαστήριο Ελαιολάδου & Λιπαρών Υλών

Επιπρόσθετα στις δραστηριότητες της AGROLAB RDS περιλαμβάνονται:

 • Τμήμα Μελετών Αγρού
 • Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 • Τμήμα Ελέγχου μακέτας προϊόντων & Νομοθετικής υποστήριξης

H εταιρεία είναι στελεχωμένη με 100 επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων όπως Γεωπόνοι, Χημικοί, Επιστήμονες Τροφίμων, Βιολόγοι, Κτηνίατροι κλπ, ενώ τα εργαστήρια της είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό. Την AGROLAB RDS την εμπιστεύονται περίπου 2.500 εταιρείες αναλύοντας περίπου 100.000 εμπορικά δείγματα ετησίως και διενεργώντας άνω των 300 μελετών αγρού.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.agrolab-rds.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.sitiaunion.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.agrunion.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://easmn.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.messiniaunion.gr/el/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://asepop.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.easth.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://peachgarden.eu/index.php/gr/assiciations-4

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://ast.opast.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.asfarsalongi.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.poulimenos.com/index.php/el/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://agronovareth.gr/

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.ypaithros.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.ypaithros.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.agro24.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.neakriti.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.neakriti.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.cretetv.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.cretetv.gr/live-radio984/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://olivenews.gr/el

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://olivenews.gr/el

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.froutonea.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://eforigi.com.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.larissanet.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.thrakikiagora.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.kathimerini.gr/