Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ. NEUROPUBLIC