Δημήτρης Καπνιάς – Διευθυντής Έργου, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ