Γιώργος Χαντζηνικολάου – Πρόεδρος Τράπεζας Πειραιώς