Έλλη Τσιφόρου – Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ