Ιωάννης Κουφουδάκης – Διευθύνων Σύμβουλος NEUROPUBLIC ΑΕ