Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας απευθύνεται:

 • στις διοικήσεις και τα στελέχη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων
 • Σε παραγωγούς και στις οργανώσεις τους
 • Σε φορείς του πρωτογενούς και του αγροδιατροφικού τομέα
 • Σε φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
 • Σε στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα (παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και υπηρεσιών)
 • Σε στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων
 • Στην Πολιτική Ηγεσία και στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης Υπουργείων και των εποπτευόμενων οργανισμών τους
 • Στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές των Γεωπονικών Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων
 • Σε γεωπόνους και τεχνολόγους τροφίμων
 • Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Σε στελέχη του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού κλάδου
 • Στα επιμελητήρια της επικράτειας
 • Σε δημοσιογράφους που ειδικεύονται στο αγροτικό και οικονομικό ρεπορτάζ
 • Σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τα ζητήματα αιχμής και επικαιρότητας του εθνικού και ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού φορέα