Σπύρος Αντωνόπουλος – Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας (ΡΕΑ)