Χριστόδουλος Αντωνιάδης – Πρόεδρος Δ.Σ. GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ