Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Αγροτική Τραπεζική, Τράπεζα Πειραιώς